Tipuri de servicii

Proiectare

Proiectul unei constructii este o lucrare complexa ce rezulta din munca in echipa a mai multor specialisti. Produsul final este compus din mai multe proiecte elaborate de specializari diferite ca: structura, arhitectura, instalatii si sistematizare verticala.

Studii de specialitate

Studiile de specialitate sunt necesare elaborarii proiectului prin furnizarea de date esentiale aferente amplasamentului ales pentru constructie. In cazul constructiilor existente sunt necesare si caracteristici ale imobilului intrat de o perioada de timp in exploatare.

Consultanță

Consultanta este un serviciu, oferit de catre echipa noasta, ce incepe din fazele incipiente ale proiectului pana la receptia sa finala. Inca din faza alegerii amplasamentului si a achizitionarii acestuia suntem alaturi de beneficiar cu indrumare referitoare la legislatia in vigoare si la alegerea solutiei optime.

Competențe specifice

 • Echipamente pentru alimentare cu energie electrica

 • Instalatii de alimentare cu caldura

 • Meteorologie si climatologie

 • Constructii

 • Ecologie si protectia mediului

 • Materiale de instalatii

 • Surse si echipamente pentru energii neconventionale

 • Gestionarea si exploatarea instalatiilor

 • Instalatii electrice speciale

 • Pompe de caldura

 • Sisteme de climatizare

 • Sisteme electrice si electronice de masura in instalatii

 • Surse de producere a energiei termice

 • Automatizarea instalatiilor

 • Instalatii si echipamente pentru asigurarea calitatii aerului

 • Instalatii si echipamente pentru desprafuire

 • Instalatii sanitare

 • Monitorizarea functionarii si exploatarii retelelor edilitare

 • Managementul proiectelor de mediu

 • Procese si echipamente frigorifice nepoluante

 • Sisteme si echipamente pentru masurarea si controlul poluarii

 • Ventilare industriala,captarea si tratarea efuentilor

 • Instalatii pentru reducerea emisiilor de gaze de ardere